Voda a kontaminantyDomácí voda z vodovodu je bezpečná

Když roste okolní znečištění, zemského, průmyslového, vzduchu, který je v důsledku toho také kontaminantů a znečištěných látek z vodovodu. Evropské nařízení naštěstí přichází s podporou, a to díky neustálé kontrole díky milionům analýz za rok, 50 chemickým a mikrobiologickým parametrům.

Mezi livelil a parametry, které se v průběhu času mění, můžeme říci, že voda z vodovodu v Itálii je obecně bezpečná (Repubblica.it), zvláštní případy odděleně, ale Italové raději pijí balenou vodu, takže se ocitnou na třetím místě pro spotřebitele po Mexiku a Thajsku.

Parametry kvality vody

Podle ministerstva zdravotnictví existují určité parametry týkající se kvality vody, která má být zohledněna. Konkrétně čteme, že „voda musí splňovat řadu mikrobiologických parametrů (legislativní vyhláška 31/2001, část A) a chemikálií (část B), jakož i parametry ukazatelů (část C), které nelze přímo korelovat s riziky pro zdraví, ale ukazatele změn kvality vody “ . Vyhláška ve skutečnosti stanoví, že místní zdravotní jednotka zajišťuje případný další výzkum látek a mikroorganismů, pro které nebyly stanoveny žádné hodnoty parametrů, pokud existuje důvod k podezření na přítomnost v množství nebo koncentracích, jako jsou např. představují potenciální nebezpečí pro lidské zdraví.

Na uvedeném místě je tedy možné číst všechny parametry: mikrobiologické, chemické, indikátory a objevující se, že je nezbytné zvážit, podívejme se na shrnutí.

Voda kontaminující vodu

Mezi možnými kontaminanty vody jsou zde některé, jejichž hodnota má být sledována a kontrolována na prvním místě:

> Bakterie, jako jsou enterokoky a escherichia coli.

> Chemikálie, včetně akrylamidu, antimonu, arsenu, boru, kadmia, kyananu, chloritanu, chrómu, fluoridu, polycyklických aromatických uhlovodíků, rtuti, niklu, olova, mědi, selenu, vanadu a dalších.

> Parametry indikátoru, které nemohou být přímo korelovány se zdravotními riziky, ale ukazatele změn kvality vody, jako je hliník, chlorid, amonium, barva a chuť, počet kolonií, vodivost, koncentrace vodíkových iontů, zbytkový dezinfekční prostředek, železo, tvrdost, zápach, suchý zbytek, sulfát a zákal.

> A konečně, musíme zvážit tzv. „Nově vznikající parametry“, které se týkají těch, které jsou v posledních letech považovány za významné, a jsou to azbest, PFOS a PFOA (resp. Kyselina perfluoroktansulfonová a kyselina perfluoroktanová, často používaná na průmyslové úrovni), thallium,

Tipy pro čtení: "Voda určená k lidské spotřebě"

Předchozí Článek

Snídaně na dovolené, které potraviny dávají přednost moři

Snídaně na dovolené, které potraviny dávají přednost moři

Nejlepší vzpomínkou na mé dovolené a pobyty v hotelu jsou snídaně. Snídani na pláži je jako večírek: jste na dovolené , všechno je lepší a lepší. Nebo alespoň to vypadá. Tento privilegovaný okamžik využíváme ve prospěch našeho zdraví i patra. Obvykle nemáme snídani, protože jsme ve spěchu? Učíme se na dovolené ocenit a ...

Následující Článek

Sní o svém Světovém dni životního prostředí

Sní o svém Světovém dni životního prostředí

Světový den životního prostředí je strana vyhlášená Valným shromážděním OSN v roce 1972 a každoročně se slaví 5. června s cílem zvýšit povědomí a navrhnout iniciativy zaměřené na blahobyt planety . Událost, která společně chce být globální platformou pro diskusi mezi hlavními světovými hráči, ale také populárním dnem, ve kterém každý z nás může skutečně něco udělat, aby vyvolal změnu s cílem pozitivně ovlivnit životní prostředí. Tématem aktuálního vydání 2015 je "Sedm miliard snů....