Znát tělo pochopit masáž: lymfatické kapiláryMikroskopická anatomie

Anatomická struktura lymfatické kapiláry sestává pouze z tenké vrstvy endotelových buněk, uspořádané poněkud jako dlaždice na střeše a postrádající podpěru bazální membrány.

Volné okraje těchto buněk jsou ukotveny k okolní pojivové tkáni tenkými elastickými vlákny, jejichž úkolem je v podstatě zabránit zhroucení stěny v důsledku extrakapilárního hydrostatického tlaku; podle některých autorů by toto dokonce podporovalo vytěsnění filamentů v odstředivém smyslu vzhledem k ose lymfatické kapiláry, což by zvýšilo jejich permeabilitu.

Schématický obraz, který dobře reprezentuje tuto anatomickou složitost, lze nalézt v vzácném archivu obrazů "kardiologie pro všechny" (č. 748).

Lymfatická drenážní fyziologie

Když tlak intersticiální kapaliny (extrakapilární) překročí tlak přítomný v lumenu lymfatické kapiláry (intrakapilární), endotelové buňky se dostanou do tlaku, který je tlačí směrem dovnitř kapiláry pouze s okraji, které vlákna nezachycují. V nepřítomnosti bazální membrány to způsobuje, že se mezery mezi buňkami otevírají, více či méně velké podle gradientu tlaku.

Tenká anatomie stěny lymfatické kapiláry znamená, že tyto póry mezi endotheliálními buňkami mohou překročit průměr těchto žilních kapilárních stěn, což umožňuje průchod větších molekul.

Pohyb a / nebo odpor velmi tenkých kotevních vláken určuje otevření / uzavření fenestrací (pórů), které regulují vstup intersticiální kapaliny, a látek rozpuštěných v ní, v lumen lymfatické kapiláry, která má být vypuštěna, a pak z lymfatického oběhu do výtoku do žilního proudu.

Redukce / ztráta účinnosti lymfatických kapilár

Lymfatická kapilára je počáteční funkční jednotkou celého lymfatického oběhu, proto je účinnost lymfatických kapilár v tělové části přímo úměrná schopnosti těla udržovat odpovídající rovnováhu tekutin a rozpuštěných látek v tkáních daného okresu.,

Fibrosklerotická evoluce PEFS („ celulitida “), stejně jako estetické ošetření, které jsou příliš agresivní na podkožní pojivovou tkáň, mohou tento delikátní mechanismus zhoršit, a to dokonce s konečnou platností ohrožující místní funkčnost lymfatického drenážního systému.

Snížení nebo ztráta účinnosti lymfatických kapilár může být podezřelá, když jsou subjektivní a objektivní důkazy o účinnosti drenážní masáže zpožděny.

Současně, když příjemce prohlásí, že v minulosti podstoupil invazivní nebo zvláště agresivní léčbu anatomie podkožní tkáně (např. Liposukce, mezoterapie, kavitace atd.), Je třeba upozornit, že účinnost odčerpávání Manuální masáže pokud by tato léčba ohrozila správnou funkčnost jeho lymfatických kapilár, mohla by být následně ohrožena nebo zpožděna.

Bibliografický zdroj

Kniha "Odvodňovací modelovací masáž pro estetiku žen na vědeckém a racionálním základě", kterou napsal Diego Zago, zkoumá anatomické a fyziologické detaily lymfatického oběhu, aby pochopila, jak s ním mohou manuálně působit.

Předchozí Článek

Hubnutí dieta pro lidi

Hubnutí dieta pro lidi

Začněme z předpokladu: neexistuje univerzální hubnutí dieta, která jde dobře pro každého. Strava, zejména pokud chcete ztratit podstatný počet liber, musí vždy následovat odborník, tj. Odborník na výživu. Existují však některá obecná pravidla, která jsou vhodná pro všechny muže, kteří chtějí zapadnout do starých džíny. Charakteristiky hubnutí stravy pro...

Následující Článek

Automatické bloky a znečištění

Automatické bloky a znečištění

Jak užitečné jsou dopravní blokády proti znečištění ovzduší Milán, Turín, Brescia: PM (částečka částic nebo Materia Particolata, to znamená mikročástice) je mírně snížena s blokem dopravy a nedělí pěšky. Jemné prachy, které jsou nebezpečné pro zdraví, jsou výsměchem jednorázově uložených bloků automobilů ve velkých městech na severu. To dokazují údaje shromážděné na základě s...